שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

שגיאות אנוש בתחזוקה

 

עבודות התחזוקה כוללת תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת.

הראשונה מכוונת להחלפת רכיב/מערכת רק לאחר כשל, השנייה מכוונת לטיפול מונע מבעוד

מועד למניעת השבר/כשל ולהארכת חיי הרכיב/מערכת.

ביצוע עבודות אחזקה אלו מצריך התעסקות במספר גורמים מעורבים:

-גורמי ציוד

-גורמי סביבה

-גורמי כוח אדם

ההתעסקות עם גורמים אלו מכתיבים את הצורך בהכרתם מחד ובשיתוף הפעולה ביניהם מאידך.

 

עצם ה"חיכוך" הנוצר בין גורמים אלו מייצר אפשרות לטעויות רבות במהלך התחזוקה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים