יתירות במערכת

נושאי משימה מספר 21001+21002

תיאור מערכת יתירות

 

-בעלת יותר מערוץ אחד לאספקת בטיחות

-פועלת בשניים או יותר "ערוצים"

-ה"ערוצים" אינם חייבים להיות זהים

-כל "ערוץ" חייב להיות עצמאי ולפעול ככזה

      חסרונות:

   - סיבוך מערכות

   - תוספת גודל ומשקל

   - תוספת אחזקתיות

   - מחיר גבוה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים