הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

ניתן להבחין בין הסדרי תנועה המיועדים לעבודה בדרכים עירוניות והסדרי תנועה המיועדים לעבודה בדרכים בין עירוניות.

השינויים הבולטים מתבטאים ביחס למהירות שבמיסעה (הכביש), לנראות, לסוגי הרכבים שבשימוש (כלי עבודה, תחבורה) ועוד.

ככלל, בדרכים בין עירוניות מתפקדת כגוף מאשר הסדרי תנועה רשות התמרור המרכזית.

בדרכים עירוניות מתפקדת כגוף מאשר הסדרי תנועה רשות התמרור המקומית.

 

ההסדרים כוללים בתוכם את הבאים:

  • עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

  • חרוטים בתוספת פנס מהבהב

  • תאורה ממוקדת על הכלים 

  • תמרורים מסוגים שונים ובהם ו-2,ו-4 בתוספת ו-12

  • שלטי הכוונה

  • סימונים מוסכמים על גבי המיסעה 

עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

חרוט (קונוס)

תמרורים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים