בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

בור טיפולים, רמפה ומגבה (ליפט)

 

בור טיפולים     
בעבודות אחזקה, טיפול ותיקון כלי רכב, מתבצעות חלק מהעבודות על גבי בור טיפולים, כדי לאפשר גישה לתחתית הרכב ומערכות הקיימות מתחת לרכב.
במקומות רבים מותקנת רמפה המשמשת לביצוע טיפולים ואחזקה בה מורם הרכב וכך נוצרת גישה לתחתית הרכב.

 • שפת הבור תסומן באופן בולט (קווי צבע בגוונים שחור/צהוב) על השפה לכל היקפה.

 • על שפת הבור משני צידיו יותקן צינור בגובה 15 ס"מ מפני הקרקע למניעת החלקת הרכב או כלים לתוך הבור.

 • בבור טיפולים, אשר הכניסה אליו והיציאה ממנו נפרדות, יש להתקין שקעי גלגל או הגבהות כדי לגרום לתנועה איטית של הרכב.

 • רכב מטופל על בור טיפולים יחסם ע"י סדי עצירה בגלגליו האחוריים כדי למנוע הזזה מקרית.

 • הרכב יכוון לבור ע"י עובד שיעמוד בצדו של הרכב ולא ממולו.

 • חל איסור לכוון את הרכב מתוך הבור או מול הרכב העולה.

 • יש להציב לפני הבור שילוט "אין לעלות לבור ו/או לרדת ממנו ללא מכוון" וכן שילוט "סכנה בור פתוח". 

 • בקצה הבור יותקן משולש מוגבה וצבוע בצבעים של שחור/צהוב לסירוגין, כדי למנוע נפילת רכב בקצה הבור ולאפשר כוון נכון של הרכב.

 • הירידה לבור הטיפולים דרך מדרגות הכוללות מעקה מצד הבור כשהן מסומנות בצבעים שחור/צהוב. המדרגות יהיו מחוספסות כדי למנוע החלקה.

 • רצפת הבור תהיה ישרה ותכלול פתח לניקוז נוזלים.

 • בכל בור יותקן סולם הימלטות מצד נגדי של המדרגות כדי לאפשר הימלטות בזמן חירום.

 • רוחב הבור יהיה כ-90 ס"מ, עומקו 150 ס"מ ואורכו בהתאם לסוג הרכב המטופל, באופן שתהיה אפשרות בטוחה למילוט בעת סכנה.

 • לכל בור יותקן כיסוי שיאפשר הנחה והסרה מהירה.

 • חובה להתקין כיסוי בגמר יום העבודה ולהשאיר תאורה בסככה כדי למנוע היתקלות ונפילה.

 • תאורת הבור תהיה V24, או מסוג V220 עם מפסק פחת ברגישות 0.03 אמפר. גופי תאורה יהיו אטומים נגד נוזלים.

 • בקצה הבור יותקנו, בנוסף למחסומים, עמודי מגן כדי למנוע פגיעת הרכב בעובדים ו/או בציוד.

 • צנרת החשמל תהיה מוגנת.

 • אין להניח כלים ו/או חלקים על שפת הבור, יש להשתמש במקומות ייעודיים שבדפנות הבור.

 • בעבודה עם מגבה בור המותקן בקצה הבור, יש לוודא נעילת המגבה ועצירת הרכב וקביעתו ע"י סדי עצירה כדי למנוע תזוזתו.

 • בכניסה לבור הטיפולים, יותקנו שלטי "זהירות מעבר כלי רכב" אשר יופנו לכיוון המעברים. 

 • חובה להרכיב משקפי מגן בעבודה מתחת לכלי הרכב.

 • חל איסור לעבוד בבור כשהרכב מותנע וזאת מחשש מגזים רעילים (אלא אם קיים התקן פינוי גזים והוא מחובר לצינור המפלט של הרכב).

לרשימת הקורסים

אחורה

קדימה

לתחילת הקורס