קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

נקודות עיקריות בהרכבה

חישוב העומס המופעל על נקודות העגינה;

יכולת המבנה לעמידה בעומס;

יכולת נקודות חיבור העיגון למבנה לעמידה בעומס;

גובה קו העיגון יחסית לנקודת עמידת העובד;

פקטור הנפילה;

מערכת בלימת הנפילה המחוברת לקו העיגון;

המרווח בין העיגונים;

תצורת הקו, כבל או מסילה; 

יכולת הקו לספוג זעזוע;

מתיחות הקו הראשונית;

אורך הקו;

מספר המשתמשים בו באותה עת;

סוג העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

חישוב העומס המותר:

כעיקרון, התקן האירופי לקווי עיגון קובע כי יש לחשב את שני העובדים הראשונים לפי עומס של 6 קג/ניוטון כל אחד ועל כל עובד נוסף 1 קג/ניוטון

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה