מערכות פניאומטיות

נושאי המשימה מספר 64001+64002

אביזרי המערכת הפניאומטית ותפקידם

אביזרי המערכת כוללים את הבאים:

מדחס – מתקן לייצור לחץ אוויר

 

מיכל אגירה – כלי אגירה לאוויר במערכת, הנמצא תחת לחץ.

 

וסת לחץ – שסתום המשמש לויסות הלחץ במערכת ושחרורו בתנאים הנדרשים.

 

שסתומים שונים – בהם ניתן למצוא שסתומי בטחון (פורק לחץ בזמן לחץ יתר), שסתומי כיוון אחד, שסתומי כיוון והיפוך זרימה ועוד.

 

מסננים – בעלי כושר סינון המתאים למערכת. מיועדים למנוע סתימות במערכת, חלקם מצויד בשסתומים עוקפים או בנורת חיווי למקרה של סתימה במסנן ועד להחלפתו באחר.

 

צילינדרים להפעלה

 

צנרת – עשויה חומרים מתאימים ובקטרים ראויים להפעלת המערכת.

 

מחוונים – להורית הלחץ במערכת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים