מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

 אביזרי המערכת ההידרולית ותפקידם

אביזרי המערכת כוללים את הבאים:

מיכל שמן – כלי אגירה לנוזל המערכת. יכול להיות בלחץ אטמוספרי ויכול להיות תחת לחץ.

משאבה/ות – קיימות משאבות מסוגים וגדלים שונים. הנפוצות שבהם משאבת בוכנות ומשאבת גלגלי שיניים. יכולות להופיע כמשאבות ממונעות או משאבות יד.

תפקיד המשאבות להעביר את הנוזל מכיוון המיכל לאביזרי המערכת השונים. יש לזכור כי המשאבה אינה בונה לחץ והלחץ מתהווה בעקבות ה"צמצמים" שלאורך הקווים.

וסת לחץ – שסתום המשמש לויסות הלחץ במערכת ושחרורו בתנאים הנדרשים.

מצבר – המשמש לאגירת לחץ ושיכוך נפילות לחץ במערכת

שסתומים שונים – בהם ניתן למצוא שסתומי בטחון (פורק לחץ בזמן לחץ יתר), שסתומי כיוון אחד, שסתומי כיוון והיפוך זרימה ועוד.

מסננים – בעלי כושר סינון המתאים למערכת. מיועדים למנוע סתימות במערכת, חלקם מצויד בשסתומים עוקפים או בנורת חיווי למקרה של סתימה במסנן ועד להחלפתו באחר.

צילינדרים להפעלה

צנרת – עשויה חומרים מתאימים ובקטרים ראויים להפעלת המערכת.

מחוונים – להורית הלחץ במערכת

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים