מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

מערכת רטובה- Wet System

המערכת מחוברת למקור מים ומלאה במים. המים מותזים עם פריצת המתז.

חיסרון - סכנת קפיאה בצנרת.

 

מערכת יבשה- Dry System

הצנרת מלאה באוויר דחוס (ממדחס) ומחוברת למקור מים.

פריצת מתז גורמת לשחרור האוויר ולהפעלת שסתום אל חוזר

(הנקרא: ברז מערכת יבשה).

הברז מאפשר למים לזרום לתוך הצנרת ולצאת דרך המתז הפתוח.

יתרון – אין סכנת קפיאה בצנרת. ניתן להתקינה במקומות בהם

קיימת טמפרטורה נמוכה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים