מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

גלאים

קיימים גלאים מסוגים שונים (ארבעה סוגים, או קבוצות).

כל אחד ויתרונותיו וחסרונותיו, בהתאמה לפונקציה אותה הוא אמור למלא ובהתאמה למיקומו ביחס לסוג השריפה ומיקומה.

 

שיטות הגילוי שונות ממערכת למערכת:

גלאי לינארי - Linear Type Detector

גלאי נקודה - Spot Type Detector

גלאי דגימות אויר - Air Type Detector

אלמנט טרמי – Thermal Element

מערכות הגלאים נחלקות לקטגוריות הבאות:

גלאי עצמאי – בעל יחידת גילוי עצמאית ומקור מתח ממצבר 9 וולט או מתח הרשת 220 וולט. מחובר  לצופר אזעקה אינטגרלי ומשמש בעיקר לחדרי מגורים ומבנים צמודי קרקע. התרעת תקלה תישמע בחוסר הגעת מתח לגלאי.

מערכת אזורית -  כוללת לוח פיקוד ובקרה איזורי ממקור מתח רשת 220 וולט וספק כח 24 וולט. במערכת ניתן להתקין עד 24 גלאים לאזור גילוי אחד והיא משמשת עד 24 אזורי גילוי. מעגל הגילוי כולל גלאים ולחצנים ומעגל צופרי אזעקה. התראת תקלה תבוצע בזמן כשל לקו גלאים או נפילה בהזנת מתח.

מערכת כתובתית אנלוגית – כוללת לוח פיקוד ובקרה/מיקרופרוסור ממקור מתח רשת 220 וולט וספק כח 24 וולט. המערכת מחוברת ליחידות הקצה (גלאים, לחצנים וכו') המשמשים חיישנים, כאשר ההחלטה על מצב אזעקה מתבצעת בלוח הבקרה. לכל יחידת קצה יש כתובת בלוח הפיקוד ללא הגבלה  למספר יחידות הקצה.

מעגל הגילוי הינו מעגל עניבה, או טורי, או "עץ". התרעת תקלה תבוצע בזמן כשל בקווי הגילוי, בהפעלות, בהזנת מתח ובסטטוס גלאים.

אפשרות לשילוב יחידה תצוגה גרפית.

מערכות אנלוגיות יותקנו על פי הוראות נציב במקומות המוגדרים כבעלי סיכון 2, דוגמת בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בתי החלמה, מוסדות גריאטריים, בתי סוהר, מוסדות סגורים, בתי הארחה ובפנימיות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים