גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

טופס לבדיקת גידור

האם הותקנה גדר זמנית, האם היא הוצבה בגבולות האתר ?

האם הגידור נבנה מחומרים מתאימים וללא חורים או פרצות ?

האם קשה לטפס על הגדר?

האם יש גישה מתחת או מעל יסוד הגידור ?

האם הגידור מוצב ומחובר ליסוד מוצק באתר הבניה ?

האם יש עמוד חשמל חיצוני לגידור המאפשר טיפוס וכניסה ?

האם הגידור מספיק יציב ומסוגל לעמוד בעומסים בלתי צפויים כגון רוחות, אנשים המנסים

לטפס/לזעזע אותה ו/או פגיעה מכלי רכב?

האם הגידור הותקן בהתאם למתכנן ולהנחיות היצרן ?

האם הותקנו מספיק תמיכות לגדר - בעיקר במקומות של הצמדת שילוט פרסומת, או הנחיות לגדר?

האם כל אביזרי חיבור של הגדר כולל אומי החיבור הם בחלק הפנימי על מנת להגביר את הבטיחות?

האם כל הכניסות/שערים/פתחים בגידור מספקות אותם דרישות בטיחות כמו הגידור (נעילה, שרשרות)?

האם לשערים יש חפיפה עם הגדר, כך שניתן לנעול אותם בקלות והאם הם נפתחים בקלות ובבטיחות?

האם השילוט על הגידור כולל מידע רלוונטי כגון: כתובות וטלפונים להתקשרות של 24 שעות ביממה, עם

שם מנהל העבודה, הקבלן ?

האם הגידור נבדק תקופתית כדי להבטיח שהוא בטוח ועדיין עומד במטרות שלמענם הוקם ?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים