גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

זיהוי גבולות אתר

את גבולות האתר ושטח העבודה ניתן יהיה לזהות על פי הגדר המוקמת ושלטי הבנייה שבאתר העבודה.

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים