חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

שלב תכנון וביצוע חפירה

תנאים מקדימים לביצוע עבודת חפירה

ג. מבנים סמוכים

מבנים סמוכים מדי לחפירה עלולים להינזק מבחינת יציבותם. לכן, במקרה שיש מבנה סמוך לחפירה (בניין קבוע,

מבנה ארעי, עגורן ועוד), חשוב לבדוק את תכנית המבנה ובמיוחד את יציבות בסיסו וקיומם של מרתפים בבניינים הסמוכים.
ככלל, מקובל לחפור במרחק של 1.3 מטרים, כפול עומק יסודות הבניין, מהבניין.
לדוגמה:
אם עומק יסודות הבניין שליד החפירה הנו 6 מטרים, אז המבנה הקרוב ביותר לשפת החפירה יכול להיות במרחק

של  1.3X 6 =  כ-8 מטרים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים