בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

גורמי סיכון גהותיים

 

גורמי סיכון פיזיקליים:

רעש, לדוגמה, הינו דוגמא לסיכון פיזיקלי ממנו יכול העובד להיפגע בשמיעתו ובמקרים מסוכנים יותר בעליית לחץ דמו ובמוות.

גורמי סיכון כימיים:

חומרים מסוכנים הינם דוגמה לסיכון כימי.

החומרים הכימיים פוגעים בגוף האדם במספר אופנים:

  - בכניסה דרך מערכת הנשימה

   - בכניסה דרך עור וריריות

  - על ידי בליעה

 

קיימות שתי דרכי חשיפה לסיכון הכימי:

חשיפה חריפה - תגובה לחשיפה גבוהה חד פעמית המסתיימת בנזק

חשיפה ממושכת וחוזרת - השפעה מצטברת המסתיימת  בדרך כלל במחלת מקצוע.

חשיפה אקוטית – חשיפה קצרה וחריפה למינון גבוה של גורם סיכון (מתקשר לתאונה )

 

חשיפה כרונית – חשיפה מתמשכת ואיטית למינון נמוך של גורם סיכון (מתקשר למחלת מקצוע)

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים