אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה -Hazardous Area Classification

 

סיווג אזורי סיכון במקרה זה, מיועד למניעת הימצאות מקורות הצתה בקרבת מערכות אשר עלולות להתלקח או להתפוצץ, כתוצאה מנוכחות  מקור הצתה בעל אנרגיה מספקת.

אמצעי בטיחות מתאימים יכולים להקטין למשל את ההסתברות שציוד חשמלי יהפוך למקור הצתה.

                                                   זכור: ההצתה או ההתפוצצות עלולים להתרחש בחלל

                                                     סגור בו נוצרת אווירה נפיצה בנוכחות מקור הצתה.

מתקנים וציוד חשמלי כמקורות הצתה

 

בהתקנת מתקנים וציוד חשמליים באזורים בהם קיים סיכון לאווירה נפיצה (גזים, אדים, אבק בריכוז ובכמות מזיקה) יש לנקוט באמצעים להקטנת ולצמצום הסיכון, זאת על מנת למנוע הצתה מניצוץ חשמלי.

תקן ישראלי 60079 קובע מהם הכללים להתקנה בטוחה של מתקני חשמל באזורים מסוכנים בהם נוצרת אווירה נפיצה - בסביבת גזים או אדים דליקים או נפיצים, או אווירה נפיצה בסביבת אבק ומסווגים אזורי סיכון כהגדרה של מרחקי הבטיחות בהם נדרשת התקנת ציוד חשמלי מוגן פיצוץ.

על פי התקן וחלקיו השונים, כל מתקן חשמלי הפועל באווירה נפיצה חייב להיות מסוג המונע התפוצצות.

תקן זה גם מגדיר מהם האזורים המסוכנים, בהם יש להתקין ציוד מוגן התפוצצות, לגזים ולאבק.

                                                                          תקן ישראלי 60079

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים