רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

דוגמה לרשימת התיוג

 

לפניך דוגמה לרשימת תיוג. האם היא עונה לצרכים או שיש דברים חסרים/מיותרים?

 

 

 

רשימת נושאים לבדיקה – סקר סיכונים

1. סיכוני מנגנונים מכניים

טבלה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים