הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

סקר סיכונים ותקן ישראלי 18001


לעומת זאת, תקן ישראלי מספר 18001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – מחייב ביצוע הערכת סיכונים בהתאם לרצון הארגון. (תקן ישראלי ת"י 18001, תמוז התש"ס- אוגוסט 2000, עמוד 6) "האירגון יקבע ויקיים נהלים לזיהוי גורמי סיכון, להערכת סיכונים ולנקיטת אמצעי בקרה נדרשים".

 
שיטות קיימות לביצוע סיקרי סיכונים  
קיימות שיטות רבות לביצוע סיקרי סיכונים (או מפגעים), כל אחת מהן מתאימה לסביבת עבודה ו/או תהליכי עבודה שונים. לכל שיטה היתרונות והחסרונות היחסיים בהשוואה לאחרות וכל ארגון "רשאי" לבחור את המתאימה לו ביותר, בהתאם לצרכים ולמטרות העומדות בפניו.


שיטת "What If" "מה עלול לקרות אם ..."

 • מבוססת על שיטת  Hazard and Operability HAZOP -  (מפורטת בהמשך) 

 • תהליכי עבודה שונים נסקרים ע"י צוות הבקיא בתהליכי העבודה

 • נבנים תרחישים אפשריים העלולים לגרום לנזק

 • מתאימה לניתוח מערכות פשוטות עם סיכונים לא גבוהים (יחסית) ניתוח שינויים - Change Analysis

 • איתור השפעת גורמי סיכון ותרחישים מסוכנים הנובעים משינויים מתוכננים

 • אמורה להתבצע לפני אישורו של שינוי במערכת/במיתקן/בתהליך

 • לאחר זיהוי והערכה – מציאים פתרונות שיפחיתו את הסיכון הכרוך בשינוי

 

  HAZOP- Hazard and Operability

 • Hazard -סכנה – כל פעולה שעשויה לגרום לשחרור "נוראי" של חומר רעיל, דליק או חומר כימיקלי נפיץ, או כל פעילות שעשויה להסתיים בפציעה או מוות של עובדים 

 • Operability – פעילות בתוך מעטפת התכנון שעשויה לגרום לסגירת המתקן, לפגיעה בסביבה, בבריאות או בתקנות הבטיחות, או תשפיע על הרווחיות

 • מבוסס על סיעור מוחות של מומחים מתחומים שונים לצורך איתור מפגעים אפשריים מערכות בהן קיימים סיכונים גבוהים

 • תהליך זה זמן רב ומחייב רמת מיומנות גבוהה


FTA - Fault Tree Analysis - ניתוח עץ כשל – 

 • זיהוי גורמי אירוע וההסתברות להתרחשותם, ע"י שרטוט עץ שבראשו ממוקם כשל, ומתחתיו מסמנים את הגורמים לכשל, יחד עם ההסתברות של כל גורם וגורם 

 • קיים גם עץ חיובי המציג את התנאים הדרושים כדי שתהליך מסוים יתבצע כשורה


JSA- Job Safety Analysis ניתוח בטיחות לעיסוק/ים – 

 • מבוסס על ניתוחי עיסוק ומרכיבי תפקיד 

 • העיסוק "מפורק" למטלות והמטלות לצעדים

 • בכל צעד מפרטים את גורמי הסיכון והתרחישים העלולים לגרום לנזק ולאחר מכן מגדירים את אמצעי ההתגוננות הנדרשים

 • מתבצע על ידי צוות הכולל - עובד מיומן, מנהל העבודה ואיש בטיחות

 • ניתן להיעזר ברשימות תיוג, מידע כתוב ו/או היסטוריה של תאונות

 

 

חשוב- מתי כדאי להשתמש בכל שיטה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

קדימה