מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

סוגי מגינים

מגן קבוע
מגן הקבוע לחלק קבוע
של המכונה וניתן לפירוק
רק בעזרת כלי מיוחד

  מגן כוונון
מגן הניתן לכיוון
גובהו ומפתחו

מגן משולב
מגן העשוי חלק נע,
שבתנועתו משולב
למנגנון הפיקוח
של המכונה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים