תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

מניעת סיכוני תאורה

כדי למנוע מצבים שמערכות התאורה יגרמו לתאונות או לעומסים גיהותיים, חשוב לתכנן, להתקין ולתחזק נכונה מערכות אלה.

• מניעת סנוור - מומלץ לשנות את זווית מקור האור, לשנות את מיקום עמדת העבודה, להרחיק עצמים בהירים שעשויים להחזיר      אור וליצור סנוור. 

• מניעת מחסור באור – אין ספק שהתאורה הטבעית נותנת את מקסימום האור הדרוש לביצוע עבודה. בעבודות חוץ ניתן להיעזר      בתאורה מלאכותית כאשר אין מספיק אור טבעי. במקומות סגורים בהם אין מספיק חלונות, יש להוסיף אמצעי תאורה בהתאם        לסוג העבודה המתבצעת ותוך הקפדה על מניעת סינוורים והבהובים.

 

חשוב- כיצד ניתן למנוע פגיעה ממערכות התאורה עצמן?

 

• מניעת הבהובים – יש להחליף מנורות ישנות, או פגומות - רצוי בפלורסנטים עם משנקים אלקטרונים. במקומות בהם יש ציוד        סובב יש להתקין להימנע משימוש במנורות פלורסנטיות, ובמידה ואין ברירה מתקינים את הפלורסנטים בצורה כזו שהנורות         "תבטלנה" אחת את הבהובי השניה וכמובן להקפיד על מערכות עם משנקים אלקטרונים.  

• במידה ועדיין קיים סינוור ו/או הבהובים - יש להשתמש במשקפי מגן כהות, באופן שלא ייצור מחסור באור.

• איכות העברת הצבע – יש לבחור בנורות עם CRI המתאים לאופי העבודה, לעבודות המחייבות זיהוי צבעים אין להשתמש         בנורות פריקה.

• מניעת חישמול – להקפיד על בדיקות תקופתיות, רק בעלמקצוע מוסמך יטפל במערכות התאורה.

• מניעת נפילת חלקי מנורות –  חשוב להתקין נכון – על ידי בעל מקצוע מוסמך – את גופי התאורה, להקפיד על אבטחת כל חלקי     המערכת ולבצע סקר סיכונים ומפגעים.

• כוויות – אין לגעת בנורה חמה, לפני החלפת נורה יש לאפשר לכל המכלול להתקרר.

• שריפות – להרחיק חומרים דליקים ממערכת התאורה ולתחזק נכון את המערכת למניעת קצר חשמלי.

• התפוצצות נורות -  להשתמש במערכות עם כיסוי מגן, לא לגעת בנורה חמה, להישתמש בכפפות ומשקפי מגן שמטפלים בנורות   הנמצאות תחת לחץ.

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה