ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

סיכוני בריאות 
כאשר רוצים לבחון את סיכוני הבריאות במקום עבודה, חשוב להבין את הקשר שבין "גורם סיכון", "חשיפה" ו"סיכון". 
"גורם סיכון" הינו הפוטנציאל הקיים בחומר כלשהו לנזק כלשהו. 
"סיכון" הינו ההסתברות למימוש הפוטנציאל במצבים מסויימים, המתבטא בתאונה או מחלת מקצוע. השפעה בריאותית יכולה להתרחש רק אם העובד חשוף לגורם הסיכון. הסיכון לפגיעה או מחלה גובר ככל שהעובד נחשף במשך זמן ארוך יותר לגורם הסיכון וככל שגורם הסיכון הינו בעל ריכוז גבוה יותר/רעילות גבוהה יותר. 
"רעילות" משמעותה יכולת החומר ליצור פגיעה או מחלה. בחינת יכולת הרעילות תלויה בסוג ובמשך החשיפה ובריכוז החומר בגוף האדם. בחינה לרעילות נעשית במעבדות מיוחדות, בהן נעשים ניסויים בחיות מעבדה, כגון עכבר, ארנבת, קוף וכלב. 
החומר ניתן במינון מסויים ומצויין כ-LD50 השווה למנת רעל הגורמת לתמותה של 50% מאוכלוסיית חיות המעבדה שנבדקת בניסוי.


להלן דוגמאות אחדות:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים