מחלקת הנדסה הנדסה וניהול פרויקטים, רישוי עסקים, הנדסת בטיחות, הבטחת איכות והגנת הסביבה

Image by Chris Liverani

פתרונות ניהול סיכונים

ניתוח HAZOP
JSA, FTA, WHAT IF
ניתוח אופני כשל

666.jpg

אבטחת איכות

הכנת ארגונים להתעדה והסמכה, ביצוע מבדקים,
שירותי ניהול איכות והסמכה לתקני:

ISO 17025 -הסמכת מעבדה
ISO 9001
ISO 14001 -ניהול סביבתי
ISO 45001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

Image by Sasun Bughdaryan

חוות דעת משפטיות

לבתי משפט, לחברות ביטוח, ליזמים, לחברות ביקורת, לדירקטוריון

1212.jpg

יעוץ הסדרי תנועה

מתן יעוץ להסדרי תנועה

Image by Scott Graham

רישוי וקידום עסקים

מתן יעוץ להקמת עסק וחוות דעת מקדמית, תפעול ותחזוקה, ליווי בתהליך הוצאת רישיון עסק, יעוץ ברפורמה ברישוי, יעוץ בתנאים ברישיון

Image by Jo Szczepanska

ניהול פרויקטים

בניה ותשתיות

Image by Cytonn Photography

מבדקי עמידה בכל דין

מבדקי אכיפה סביבתית
מבדקי אכיפה בנושא בטיחות וגיהות

1111.jpg

חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

חקירה של תאונות ויעוץ בתחום מחלות מקצוע

בטיחות אש

הכנת פרוגרמות בטיחות, תכנון מערכות בטיחות, אישורים להיתר בניה ואכלוס, בדיקות אינטגרציה, יעוץ להיתר / תב"ע, הכנת תיקי שטח

Image by ThisisEngineering RAEng

יעוץ הנדסי

הקמת מפעל, תוכניות התארגנות, תוכניות הריסה, מיגון מכונות, יעוץ בנושא חומרים מסוכנים, כתיבת מפרטים טכניים למכרזים

Image by Boxed Water Is Better

איכות הסביבה

היתר רעלים, RRTR
חישוב פיזור מזהמים, מרחקי בטיחות ALOHA
חישוב פיזור רוח
תיק מפעל

1010.jpg

גהות ורפואה תעסוקתית

חקירת מחלות מקצוע, יעוץ בנושא גיהות סביבתית