אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

מס' אישור 

לחץ כאן להתחלת השיעור