היגיינה וניקיון בתעשייה

  נושאי משימה מספר 34001 + 34002

שמירת בגדים

יש להתקין ולקיים מלתחה מתאימה לבגדים שאין לובשים אותם בשעות העבודה, וסידורים

לייבוש בגדים כאמור.

 

חדר אוכל
אסור לאכול/לשתות/לעשן/לנוח בחדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות - למעט הפסקות

נתונות תוך כדי עבודה רצופה.
במפעל שמבוצע בו תהליך שמסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים חדר אוכל מתאים.

 

 

הגנה על העינים
השר רשאי לקבוע כי בתהליך מסויים יש חשש לפגיעה בעינים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי

יסופקו משקפי  מגן נאותים או סוככים יעילים,

 

מכבסות
יינקטו אמצעים יעילים, על-ידי מאוורר או באופן אחר, לווסת  את מידת החום בכל חדר גיהוץ ולסלק את הקיטור בכל חדר כביסה

 

סכום
במסגרת שיעור זה ראינו שהמחוקק הגדיר את הדרישות המוטלות על מחזיק במקום העבודה בתחום ההגיינה והניקיון. דנו במתקני שתייה, רחצה, שירותים, ניקיון וצביעה. בנוסף לאמור בשיעור זה, המבוסס על פקודת הבטיחות, תוקנו תקנות המרחיבות את הדרישות ומספקות נתונים נוספים המחייבים את התופס.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים