גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

דוגמאות לדבר החקיקה

גישה למקום עבודה

(1)חדר עבודה (מקום עבודה) 

חדר.jpg