גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

דבר החקיקה - המשך:

חקיקה נוספת לעניין בטיחות הגישה והמעבר, נגזרת מתוך פקודת הבטיחות בעבודה ומופיעה בתקנות: 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

רענן את ידיעותיך על ידי קריאה וחזרה על תקנות אלו.

 נגזרת מתוך פקודת הבטיחות בעבודה ומופיעה בתקנות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים