בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

שיטות לחיזוי​ - על פי מיון שגיאות אנוש בתהליך קבלת החלטות.

שיטת חיזוי זו מאפשרת מיון שגיאות אנוש, בתהליך קליטת מידע והפקתו בצורת קבלת החלטות, על ידי האדם המעורב.


איור להמחשת קליטת מידע והפקתו

 

 

אם נבחן את תהליך הקליטה, העיבוד וביצוע ההחלטה, המתקיים במוחו של אדם, נוכל להבחין בתהליך הבא:

 

 

שבו:

S -   קליטת מידע ע"י האדם.

O -  עיבוד מידע ראשוני הנקלט כגירוי והפיכתו לנתונים.

M -  זיכרון לטווח ארוך Base) ataD).

D -  שלב קבלת החלטות.

R -  ביצוע ההחלטה.


בתהליך זה יכולות להתקיים מספר שגיאות.

להלן סוגי השגיאות:

E1 -  חסרה כניסה, אין קלט (לא היה קשר, לא ראיתי בלילה).

E2 -  נקלט מידע שגוי (על רקע רועש/ רווי) אשר לא מאפשר את הפרדתו/גילויו.

E3 -  נקלט מידע נכון, אך בוצעה טעות בעיבוד/בפירוש (בלבלתי במידות, קראתי מחוון לא נכון, לא האמנתי למכשיר).

E4 -  נשלף מידע שגוי, או חסר מידע בסיסי (לא לימדו אותי, לא זכרתי, כך עשיתי עד היום).

E5 -  ההחלטה שהתקבלה לא ניתנת לביצוע (חשבתי שאספיק).

E6 -  ההחלטה ניתנת לביצוע אך בוצעה בצורה לא נכונה/ בסדר לא נכון, לא מכוון, לא מתואם (התבלבלתי בפעולות, לחצתי לא     
         בכוונה, חשבתי שאני מגדיל/ מקטין/ הופך).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים