מלגזות

המלגזה-הכרה, תפעול ואחזקה- (דף 3)

נושאי המשימה מספר 26001+26002

 

חלקי המלגזה

להמשך השיעור