שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

שגיאות אנוש בתפעול

 

תהליכים תפעולים, פשוטים כמסובכים, טומנים בתוכם אפשרות לשגיאות אנוש רבות.

דוגמאות לכך נוכל לראות מתוך האירועים הבאים:

-בלבול בהפעלה של בקרות צמודות זו לזו 

-הפעלה של בקרות בסדר לא נכון

-לחיצה על כפתור הפעלה "לא בכוונה"

-חשיבה מוטעית של המפעיל בביצוע פעולה (חשבתי שאני מגדיל/ מקטין/ הופך)

-בלבול במידות

-קריאת  צג לא נכון

-"לא האמנתי" למה שהמכשיר מראה (ה- WAZE לא יודע טוב ממני !)

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים