עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

הסיכונים בעבודת משמרות (המשך)

הפרעה לחיי החברה והמשפחה

רוב האירועים החברתיים והמשפחתיים מתרחשים בערבים או בסופי שבוע. עובדי משמרות מרבים להחמיץ אירועים משפחתיים וחברתיים. רוב עובדי המשמרות מסכימים שגם מחסור בשינה הוא בעיה, אבל לעתים הם היו מעדיפים להפסיד קצת שינה כדי לפגוש בני זוג, ילדים או חברים.

כמות הזמן שעובדי משמרות מבלים עם בני משפחה וחברים תלויה בלוח המשמרות שלהם. היא תלויה גם בפעילויות החברתיות ופעילויות הפנאי שלהם, ובמידת גמישותן. עבודת משמרות מפריעה פחות לפעילויות שאינן מעוגנות בלוח זמנים נוקשה, אך פוגעת בפעילויות הכפופות ללוח זמנים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים