פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

זכור: להלן פיגומים האסורים כיום בשימוש

- כל פיגומי העץ למיניהם

- "פיגום כיסא" או "פיגום ליחיד" – פיגום שמשטח

העבודה שלו הוא כסא, דלי, סל או כיוצא באלה;

 

- "פיגום מיוחד" –עשוי עץ;

 

- "פיגום סולמות" – פיגום שרצפתו נסמכת על שלבי סולמות

      סולמות

(אסור  בשימוש)

        כיסא

(אסור  בשימוש)

      עץ תלוי

(אסור  בשימוש)

       מיוחד לעבודה על גג שביר/משופע

     (אסור  בשימוש)

(מיוחד(תלוי/מושען

(אסור  בשימוש)

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים