פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

סוגי פיגומים (המשך)

"פיגום עצמאי" – פיגום שמבנהו מבטיח את חוזקו ויציבותו ללא קשירה

למבנה או לגוף יציב אחר;

 

"פיגום עצמאי נייד" – פיגום עצמאי המוצב על גלגלים;

 

"פיגום שלוח" – פיגום שרצפתו נסמכת על שלוחות העוברות דרך קיר

הבניין; הקצוות הפנימיים של השלוחות מעוגנים לבטח בפנים הבניין;

 

"פיגום תלוי" – פיגום התלוי על כבלי פלדה, שרשרות, צינורות, מוטות מתכת,

פרופילים ממתכת או אמצעי תליה אחרים, למעט פיגום כיסא או מתקן דומה לו

עצמאי

עצמאי נייד

פיגום שלוח

תלוי

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים