קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

קווי עיגון אופקיים

בשילוב עם מערכת בלימה

קשיח - "מעוגן למעלה ולמטה ואינו מסוגל לנוע הצידה".

שימושים לקו חיים

 

שימוש בסולם קבוע

27.     (א)  תופש מפעל –

(1)   ...

(2)   ...

(3)   ...

(4)   שקיים בו סולם קבוע ללא כלוב מגן, שגובהו מעל 6 מטרים, או סולם קבוע המצויד

בכלוב מגן שגובהו מעל 10 מטרים, יציידו בקו עיגון אנכי קשיח;

שימוש עם "בולם נפילה מונחה" – רכיב צמ"א שמתקיימות בו דרישות התקן לענין זה,

והמותקן על קו עיגון אנכי ומונחה לנוע לאורכו, והוא בעל התקן הנחייה הננעל מאליו,

שמחובר אליו אמצעי הקשירה של רתמת הבטיחות;

שימוש עם "מערכת בלימת נפילה" – מערכת צמ"א להגנה מפני נפילה מגובה שמתקיימות

בה דרישות התקן לענין זה, הכוללת רתמת גוף מלאה לבלימת נפילה של עובד, שחוברה אליה

תת-מערכת לאחת מאלה:

(1)אבטחה צירית גמישה או קשיחה עם אמצעי קשירה המחובר לקו עיגון אנכי או אופקי;

(2)...

בחיבור ל"נקודת עיגון" – נקודה על מבנה, בנין, תורן וכל אתר עבודה שמתבצעת עליו

עבודה בגובה, ושמתחבר אליה אמצעי הקשירה של העובד במערכת צמ"א ...

 

 

 

 

 

 

 

 

קו עיגון אנכי קשיח בעבודה עם סולם קבוע

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים