בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

עבודה מעל ומתחת לרכב

 • לפני הגבהת הרכב יש לחסום את הגלגלים (שאינם מורמים ) בפני תזוזה אפשרית.

 • אין לעבוד מתחת לרכב מוגבה שנתמך במגבה (ג'ק).

 • כמו כן אין להשאיר ללא השגחה רכב מוגבה הנתמך במגבה. במקרים אלו יש להחליף את המגבה בתמוכות מתאימות ויציבות.

 • אם עובדים שני עובדים – אחד מתחת לרכב ואחד מעליו, יש להיזהר מפני הפלת כלים, או לכלוך, על העובד מתחת לרכב.

 • בעבודה במצב שכיבה מתחת לרכב, אין להוציא את הרגליים לתוך המעברים.

 • בעבודה מתחת לרכב, יש להיזהר מפני נפילת לכלוך לעיניים, הרכב משקפי מגן.

 • לפני העבודה או הזזת הרכב, בדוק אם אין עובד מתחת לרכב.

 


סיכה ורחיצת רכב

 • יש לשמור על הרצפה במצב נקי מחומרי סיכה העלולים לגרום להחלקה ונפילה. אם נשפך גריז או שמן על הרצפה,יש לאסוף זאת מיד ולפזר על המקום חול או חומר סופג שמנים. 

 • בעת הסיכה יש להיזהר מפני שריטות ופגיעות ממקומות חדים בכלי הרכב. הקפד על קבלת טיפול רפואי מיידי בכל מקרה של פציעה.

 • בשום אופן אין לשים את האצבע, כף היד או חלק אחר של הגוף לפני אקדח הסיכה בשעת פעולתו. בגלל הלחץ עלול חומר הסיכה לחדור אל מתחת לעור.

 • סגור היטב את מכסי הלחץ של מתקן הסיכה – סגירה רשלנית עלולה לגרום להעפת המכסים ופגיעה בעובדים שבסביבה.

 • יש לבדוק את הציוד אחת לשבוע, תקן כל פגם לפי הצורך.

 • היזהר מפני נשימה או בליעה של חומר סיכה, אין לכוון את  כלי הריסוס והסיכה אל העובד.

 • יש לנעול נעליים בעלות סוליות מתאימות למניעת החלקה על הרצפה הרטובה.

 • כוון את זרם המים כך שלא תיפגע על ידי הסילון, או על ידי הלכלוך החוזר והימנע מלכוון את סילון המים על עובד אחר.

 • ברחיצה במים חמים או בקיטור היזהר מפני כוויות.

 • לפני רחיצה בעזרת מכשירים חשמליים, וודא שקיים מפסק מגן המופעל בזרם פחת

 • ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר.

לרשימת הקורסים

אחורה

קדימה

לתחילת הקורס