מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה (המשך)

 

דוגמאות למעליות ודרגנועים

דרגנוע

מעלית משא באתר בנייה

מעלית

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים