מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

מערכת שליטה ובקרה

מערכת ממוחשבת, הכוללת לוח בקרה אחד או יותר, המאפשרת בקרה על הנתונים

המתקבלים מאזורי גילוי שונים וששליטה על האמצעים הנדרשים בזמן הגילוי.

קיימות מערכות שליטה ובקרה פשוטות ועד מערכות שליטה ובקרה משולבות כריזה ו

טלפון כבאים, הכוללות אפשרות שילוב מערכת כריזת חירום כחלק אינטגרלי של לוח

הבקרה המרכזי .

רכזת גילוי אש

"רכזת גילוי אש" – על פי הוראת נציב כבאות הראשית, הטרמינולוגיה המשמשת

מושג זה הינה:

יחידת פיקוד ובקרה של מערכת גילוי וכיבוי אש.

הרכזת כשמה, מאפשרת ריכוז נתונים המתקבלים מגלאים וסנסורים/רגשים אחרים,

שליטה ובקרה על האזורים השונים בהם מתפתחת שריפה ומתן מענה מתאים

בעזרת מערכות כיבוי האש והטיפול בעשן.

מיקום רכזת גילוי אש

הרכזת תותקן, במרחק שאינו גדול מ- 10 מ' מהכניסה למבנה ובמיקום שיאפשר

לראותה מהכניסה. אין להתקין את הרכזת בתוך פיר או

בחלל המשמש את מערכת כבוי האש במים או בצנרת מים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים