חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

שלב תכנון וביצוע חפירה

תנאים מקדימים לביצוע עבודת חפירה

ב. סוג הקרקע

קרקעות שונות נבדלות זו מזו בחוזקן ובמשקלן.

עבודות חפירה ניתן לבצע בסוגי הקרקע הבאים:

.1.  חול - אדמה שגודל הגרגיר שלה נע בין 0.005 לבין 2 מילימטרים.

.2.  חמרה - תערובת של אדמת חול ואדמת חרסית.

.3.  קרקע סלעית - אדמה המורכבת מאבנים בגדלים שונים.

.4.  כורכר - תערובת של אדמת חול ואבנים.

 

 

.5. חרסית - אדמה שגודל הגרגיר הוא פחות מ-0.005 מילימטרים.

 

זכור:

אם מנהל עבודה אינו בטוח מהו סוג הקרקע שבה תבוצע

עבודת החפירה, ניתן להיעזר בבדיקה של מעבדה מקצועית

חול      חרסית       חמרה       קרקע סלעית      כורכר 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים