דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

מבנה / פורמט דו"ח

 

דוח בטיחות עשוי, אך לא חייב לכלול את הנתונים הבאים:

-כותב הדו"ח

-תאריך ביצוע הדו"ח (ולעיתים בציון השעה)

-הגורמים במפעל/באתר אליהם מיועד הדו"ח

-תוכן מקצועי המחולק בדרך כלל ל-5 סעיפים ראשיים:

       - כללי

       - מטרה

       - סימוכין

       - גוף הממצאים והשיטה לטיפול בהם

       - אחריות לביצוע

  מסקנות

  המלצות לביצוע

  לוח זמנים לבקרה על האמצעים שננקטו לממצאים שהתגלו

 ניתן לכלול בנוסף ולפי הצורך, תוכן עניינים, נספחים ותמונות.