בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

מניעת מחלות מקצוע

 

מניעת מחלות מקצוע כוללות היערכות וטיפול נכון ומונה את הבאים:

-ביצוע סקר מקדים לזיהוי גורמי הסיכון

-ביצוע הערכה לממצאי הסקר ורמות הסיכון של הגורמים שהתגלו

-הטמעת בקרות מתאימות להפחתת הסיכונים או ביטולם המלא

-מתן ציוד מגן אישי לעובד

-הדרכת העובד בדבר סיכונים אלו

-כתיבת נהלים והנחיות התנהגות למקומות המסוכנים

-הכנת וקביעת שילוט מתאים לאזהרה במקומות הנחוצים

-ניטור ביולוגי (רפואי) של העובדים החשופים בפרקי זמן הנדרשים לפי התקנות

-ניטור סביבתי מתמשך של אזורי העבודה

זכור: זיהוי, הערכה ובקרה

הינם כלל זהב תרתי משמע

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים