אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

מקור סיכון, על פי המשרד להגנת הסביבה, הוא שימוש או ייעוד, קיימים או מתוכננים

המשמשים או מתוכננים לשמש, הכוללים או מאפשרים קיומו של תהליך מסוכן. כאשר תהליך

מסוכן הוא כל פעילות הנעשית בחומר מסוכן לרבות כל שימוש, אחסון, ייצור, טיפול או שינוע

בתוך שטח המגרש של חומרים אלה וכן צנרות בין מפעליות.

מי מוגן ומדוע

 

המשרדים האמונים על קביעת אזורי הסיכון ומרחקי הבטיחות הנדרשים בעבודה עם חומרים

 מסוכנים הינו משרד העבודה והמשרד להגנת הסביבה.

משרד העבודה קובע תנאי בטיחות לבטיחות העובדים והמשרד להגנת הסביבה מוסיף לכך את

הנדרש על מנת לשמור על הגנת כל האחרים ממקור הסיכון.

 

מי הם כל האחרים?

  - עוברי אורח בסמוך למפעל המסוכן

  - נשים, ילדים וטף שאינם מודעים לסיכון בסביבה בה הם שוהים, לא קיבלו הדרכה ולא מוגנו בהתאמה לסיכונים אלו

  - עובדים במפעלים סמוכים

  - אזרחים בסביבת המפעל המסוכן

 

עקב העובדה כי האוכלוסייה החיצונית למפעל מוגנת פחות, ברור הוא כי הקריטריונים להגנה עליהם (ובהם אזורי הסיכון ומרחקי הבטיחות ממקור הסיכון) יהיו גדולים יותר ופחות גמישים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים