רשימות ותיוג

נושאי משימה 370050+037006

מבנה רשימות התיוג

 

תוכן רשימות תיוג חייב לכלול מידע ברור ונהיר לקורא:

התוכן יכלול

- שם הבודק

- תאריך הבדיקה

- הנושא הנבדק

- מספר סעיף הבדיקה

- שם הסעיף הנבדק

- עמודות לסימון תקין/לא תקין/לא רלבנטי או לחלופין כן/לא וכיו"ב בהתאמה לסוג הבדיקה

 

טופס מורכב יותר יכול לכלול נתונים נוספים כגון:

- עמודה לכתיבת הפער שהתגלה

- עמודה למתן תאריך לטיפול בפער שהתגלה

- עמודה לקביעת אחראי טכני/ניהולי לטיפול בפער

- עמודה למתן תאריך בדיקת האחראי לטיפול

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים