מה / אם

נושאי משימה מספר 37003 + 37004

סוגי רשימות מה / אם

 

סוגי  רשימות מה /אם מרובות ויכולות לגעת:

-    לבחינת כל הקשור באדם

-    לבחינת כל הקשור בסביבת העבודה

-    לבחינת כל הקשור בציוד ובמתקנים

-    לבחינת כל הקשור במהות המטלה לביצוע

-    לבחינת כל הקשור בדפוסי הניהול בארגון

-    לבחינת כל הקשור באינטראקציה שבין הגורמים לעיל

-    ועוד

 

מסוג זה יכולה לכלול בחינת  קטגוריות המופיע ולהלן, בהתאם לאופי סביבת העבודה הנסקרת:

  • • מנגנונים מכנים  (מיגון מכונות) 

  •  חום, קור ומערכות לחץ                                                  •   ציוד מגן אישי ותנאים סביבתיים

  • דליקות וכיבוי אש                                                           •   סידורי הערכות לשעת חירום

  • ריאקציות כימיות, נפיצים ופיצוצים                                     •   גורמים לתהליך/ מחלקה/ עמדה

  •   חומרים רעילים                                                            •   שימוש בכלי עבודה

  • קרינה, רעש, גורמים מזיקים                                            •   עזרה ראשונה וציוד רפואי

  • התאמת עמדת עבודה לעובד                                           •   בדיקה תקופתית לציוד המחלקה

  •  סיכוני חשמל                                                                •   הדרכה בבטיחות וגהות תעסוקתית

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים