מה / אם

נושאי משימה 37003+37004

לפניך דוגמה לשאלות מה/אם. האם היא עונה לצרכים או שיש דברים חסרים/מיותרים?

 

טופס שאילתות:

1.      מה יקרה אם לא יהיה מיגון למכונה?

2.      מה יקרה אם לא יבוצעו בדיקות רפואיות לעובד במחלקת הדבקה?

3.      מה יקרה אם אפול?

4.      מה יקרה אם לא תינתן הדרכת ריענון לעובדים במפעל? ואם לא אתן הדרכות בכלל?

         האם אני צריך להיעזר במישהו אחר?

5.      מה יקרה לבטיחות הגישה והמעבר?

6.      מה יקרה אם לא אבצע תרגיל חרום?

7.      מה יקרה אם יהיו טעויות בדף מידע לחומרים מסוכנים?

8.      מה יקרה אם הבוחש יעצור כשחומר בתוכו?

9.      מה יקרה אם המשאבה תפסיק לעבוד?

10.    מה יקרה אם מספר התאונות במפעל יעלה?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים