מה / אם

נושאי משימה 37003 + 37004

מבנה"מה/אם"

 

מבנה השאלות בשיטה זו יכול להיות במבנה פשוט (כמו השאלה שנשאלה בתחילת השיעור (מה יקרה אם לא אקום?)

ויכולה להיות במבנה מורכב.

במבנה שאלות מורכב נוכל לראות טופס שאילתות ובו:

-  שם הבודק

-  תאריך הבדיקה

-  הנושא הנבדק

-  מספר סעיף הבדיקה

-  עמודות לשאילתות "אם"לנושא הנבדק

-  עמודות לסימון התוצאה (ה"מה") בהתאמה לסוג הבדיקה

 

מבנה שאלות מורכב יותר יכיל בתוכו:

-     הסתברות לאירוע הניצפה

-     חומרת התוצאה הניצפת

 

טופס הכולל בתוכו ניהול השאילתות,  יכול לכלול נתונים נוספים כגון:

- עמודה לכתיבת הפער שהתגלה

- עמודה למתן תאריך לטיפול בפער שהתגלה

- עמודה לקביעת אחראי טכני/ניהולי לטיפול בפער

- עמודה למתן תאריך בדיקת האחראי לטיפול

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים