מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות

תכנון מגינים על-ידי היצרן: יתרונות וחסרונות

יתרונות:

א. מתוך הכרתו את המכונה - ייצר את המגן הטוב ביותר המגן יותאם לצורת המכונה ולאפשרויות      הפעלתה.

ב. עקב ניסיון מצטבר מהרבה משתמשים (תוך כדי קבלת "תלונות") יוסיף בהתאם לנדרש.

ג. יצור זול עקב כמויות.

ד. מתוך הכרתו את המכונה, "ייצר היצרן מגן ש:

1) שיש לו גם תפקידים נוספים.

2) שמחזק את מבנה המכונה.

ה. עליו אחריותו

חסרונות:  

א. "עלות גבוהה - מחיר יקר"

  
    

 

מה לדעתך היתרונות והחסרונות בתכנון מגינים על ידי המשתמש.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים