בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

 בטיחות בעבודות ריתוך (המשך)

רשימת תיוג לריתוך, חיתוך והלחמה
יש להכין רשימות תיוג למציאת הסיכונים בעבודות הריתוך הצפויות ולתת מענה לסיכונים.
דוגמא  לטבלת עזר:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים