מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002


 חקירת מחלות מקצוע 
כל רופא המגלה מקרה של מחלת מקצוע או חושד במחלת מקצוע מחויב, לפי החוק, לדווח על כך למפקח העבודה אזורי. 
מפקח העבודה האזורי בודק האם יש צורך ותועלת בחקירה של כל מקרה (כפי שנעשה לגבי תאונות עבודה). אם הוא מגיע למסקנה שיש צורך בחקירה, הוא מעביר את הנושא לטיפולו של המפקח על מקום העבודה ו/או לגהותן האזור.
 
מניעת מחלות מקצוע 
על בסיס המודל שלעיל, על המעסיק – בסיוע של ממונה הבטיחות – לפעול בשלושת המישורים – אדם <> סביבה <> גורמים.
 
מניעת חשיפה לגורמים המזיקים – ניתן להגדיר גורמים מזיקים כגורמים: כימיים, פיזיקלים, פיזיקלו-כימיים, ביולוגיים, פיזיולוגים ומכנים. במקומות בהם עובדים עם גורמים מזיקים יש לבצע ניטור סביבתי ולמדוד את רמות החשיפות הקיימות בעמדות העבודה. האחראים במקום העבודה חייבים לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי שהעובדים לא יהיו חשופים לגורמים מזיקים, מעל לרמות, שנקבעו בחוק ובתקנות.  בסרטון המצורף להלן ניתן לראות את השפעת חומרים מסוכנים על הסביבה. 
   
תנאים הסביבתיים – הם הם תהליכי עבודה, תנאים גאוגרפים. תנאי אקלים וכד'. חשוב שתופש המפעל ידאג לתנאים סביבתיים תקינים ולתהליכי ייצור ועבודה בטוחים ובלתי מזיקים. 
  
האדם העובד – קטרוגיה זו כוללת את גילו, מינו, מצב בריאותו של העובד. החוק מגדיר במדויק מהן המגבלות בהעסקת נוער, נשים בהריון וכד'. חשוב כי העובד יהיה כשיר לעבודה אותה הוא אמור לבצע, כדי להפחית את הסיכון לחלות. ולכן, יש לוודא כי ייבדק על ידי רופא תעסוקתי, שיערוך בדיקות תקופתיות בהתאם לתקנות ייחודיות, ויחווה דעתו לגבי כושר עבודתו של העובד. 
  
בדיקות רפואיות לעובדים 
עובדים, החשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים, חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות, על מנת להפחית את הסיכון לחלות. החובה לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים אלו, חלה על 4 קופות החולים: כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת.
כל עובד, העובד עם גורם מזיק, זכאי להיבדק בדיקה רפואית ראשונית בקופת החולים בה הוא מבוטח.
לאחר מכן, עליו לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בתדירות הנקבעת על פי סוג הגורם המזיק. קיימים מקומות עבודה המפנים את עובדיהם לבדיקות רפואיות בשירותים רפואיים מוסמכים אחרים. 

 

 

 


  

?חשוב- מה יש לעשות במידה והתגלתה מחלת מקצוע

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה