בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

שגיאות אפשריות בעבודתו של הבודק המוסמך 

ככל אדם, נתונה גם עבודתו של הבודק המוסמך לטעויות אנוש.

בין טעויות אלו נמנה את הבאים:

-          חוסר מעקב אחר תאריכי הבדיקה הנדרשים

-          בחינה לא מושלמת של הציוד

-          הסתמכות על "הכרה מוקדמת" עם הציוד ובדיקה "זריזה"

-          אי מציאת פגמים מסוימים בציוד

-          מילוי תסקיר לא מושלם

-          אי משלוח תסקיר כנדרש

 

כולן טעויות אנוש "נסבלות", אך מייצרות סיכונים עליהם עליך לתת את הדעת ולפיכך:

-          צור טבלת מעקב לבחינת כל סוגי הציוד שברשותך החייבים במעקב (דרישה בחקיקה)

-          הקפד על זימוני בודקים בזמן (ואל תיתן להם "לנהל" אותך)

-          בדוק מדגמית את עבודתו של הבודק המוסמך כשאתה מתלווה אליו בעבודתו במהלך הבדיקה

-          בדוק האם התסקיר הגיע לידך והוא מושלם, קריא ונהיר לך

-          אל תהסס מפעם לפעם לזמן בודק מוסמך אחר לאותו ציוד – טוב מראה עיניים נוסף מפעם לפעם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים