תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

גורמי סיכון הקשורים בתאורה

ניתן לחלק את גורמי הסיכון לשתי קטגוריות עיקריות:

גורמי סיכון ממערכות התאורה עצמן וגורמי סיכון הנובעים מהתאורה – או חוסר תאורה.

1. גורמי סיכון ממערכות תאורה  

•  סיכוני חישמול – עקב תקלות במעטפת המתכתית של המנורות, החלפת נורה תחת מתח ונגיעה בנקודה חיה.

•  פגיעות עקב נפילת חלקי מנורות –  חלקי מתכת, נורות משוחררות, מיכסים משוחררים.

• כוויות – נגיעה בנורה חמה.

• שריפות - עקב התחממות יתר של הנורה ומגע בחומר דליק, או כתוצאה מקצר חשמלי.

• פציעה עקב התפוצצות נורות -  מרסיסי זכוכית.

2. גורמי סיכון מהאור עצמו

• סנוור – גורם לשיתוק רגעי של רשתית העין ונגרם כתוצאה מבהירות גדולה מדי של האור או מחשיפה לעוצמת תאורה גבוהה.      הסנוור פוגע בכושר הראייה של העובד ועלול לגרום לעייפות, כאבי ראש ואובדן שיווי המשקל. 

• תאורה חלשה מדי – גורמת למאמץ גדול של העיניים ולעייפות. בנוסף, כאשר העובד אינו רואה את סביבת עבודתו,  גדל הסיכוי    לתאונות. התופעה קיימת במקומות המוארים בצורה לא נכונה וכאשר עובדדים בשטח בשעות בין הערבים או החשכה ללא            אמצעי  תאורה מלאכותיים מספיקים.

• הבהובים (או סטרובוסקופיה) – קיימים גם כאשר התאורה ניראת תקינה. הם גורמים לטשטוש בראייה, סחרחורות וכאבי ראש.
  אחד הגורמים לבעיה הוא התישנות נורות פלורסנט. גורם נוסף קשור לעבודה מכונות מסתובבות (מחרטות, אבני משחזת) בבית    מלאכה המואר באמצעות פלורסנטים.

• מקדם העברת הצבע – סוג הנורה משפיעה על איכות החזרת האור. נורות שמקדם העברת הצבע שלהם נמוך גורמות לכך            שהעובד יקבל תמונה מעוותת של סביבת העבודה, הצבעים והחדות יהיו שונים מהמציאות ולכן העובד עשוי לטעות. לדוגמה,        מנורות אזהרה והתראה בצבעים ירוק, צהוב וכדומה יראו תחת נורות אלה בצבע השונה מהצבע המקורי שלהם.

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה