מלגזות

המלגזה-הכרה, תפעול ואחזקה

נושאי המשימה מספר 26001+26002

סיכונים בתפעול מלגזות

 

העבודה והטיפול במלגזות כרוכים בסיכונים רבים: 

-

סיכונים הנובעים מסוג המלגזה.

-סיכונים הנובעים מאופן הנעת המלגזה

-סיכונים הכרוכים באופן הפעלת המלגזה

 


לכן, בעבודה וטיפול במלגזות, יש לשים לב להוראות הבטיחות השונות ועל ידי כך להקטין ואף למנוע כליל את התרחשותן של תאונות העלולות לגבות מחיר יקר בחיי אדם ובעלות ציוד.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים