מבוא לתורת החשמל

זרם חלופין

 

AC - הן כיוונו והן עצמתו משתנים בתדירות קבועה.
מאחר והוא מיוצר על ידי גנרטורים, למתח חילופין תנועה סינוסואידלית.
קל מאוד לשנות את עצמתו של מתח החילופין על ידי שימוש בשנאי (טרנספורמטור).
אולם, לא ניתן לאגור מתח חילופין כפי שניתן במצברים של מתח ישר.

להמשך השיעור