מבוא לתורת החשמל

זרם ישר

 

DC - כיוונו ועצמתו זהים.
ניתן לאגירה במצברים (סוללות) אך קשה לשנותו.
במידה ורוצים להגדיל את עוצמת המתח ישר במערכת יש להוסיף סוללות או להחליף את ספק הכוח החשמלי (הטרנספומטור).

להמשך השיעור